Hoa Thần_pn2

Phiên ngoại 2

Đời này bình yên

 Tác giả: Vị Lương

Edit: Blue_

~.~

Hiện tại Trúc Thủy đã đổi tên thành Dương Lịch, vì ở gần kinh đô, nên có thể xem là thành thị phồn hoa.

Lúc này nữ hoàng đăng cơ đã được ba năm. Tiếp tục đọc

Advertisements

Hoa Thần_c69

Chương 69

Tác giẩ: Vị Lương

Edit: Blue_

~.~

Đúng như Tô Thần dự liệu, khi về đến Trường Nhạc cung đã là buổi chiều ngày thứ hai sau khi Tô Kỳ bế quan.

Phân phó Tô Ngũ thu xếp cho mấy người Li Du, phong tỏa tin tức, Tô Thần dẫn Tô Cửu trực tiếp đi đến Đại Sầm các. Tiếp tục đọc