Hoa Thần_c69

Chương 69

Tác giẩ: Vị Lương

Edit: Blue_

~.~

Đúng như Tô Thần dự liệu, khi về đến Trường Nhạc cung đã là buổi chiều ngày thứ hai sau khi Tô Kỳ bế quan.

Phân phó Tô Ngũ thu xếp cho mấy người Li Du, phong tỏa tin tức, Tô Thần dẫn Tô Cửu trực tiếp đi đến Đại Sầm các. Tiếp tục đọc